فریزر صندوقی تحقیقاتی دما منفی چهل درجه

فریزر صندوقی تحقیقاتی دما منفی چهل درجه


فریزر صندوقی تحقیقاتی منفی ۴۰ درجه یکی از انواع فریزر های موجود بوده که در مصارف بهداشتی بیمارستانی و کلینیکی مورد استفاده قرار می گیرد

مشاهده بصورت کامل
ساخت سفارشی فریزر بیمارستانی

ساخت سفارشی فریزر بیمارستانی


فریزر بیمارستانی یکی از لوازم پرکاربرد آزمایشگاهی در بیمارستان ها می باشد. ایران فریزر انواع مدل های فریزر بیمارستانی را با طرح سفارشی عرضه می کند.

مشاهده بصورت کامل

مدیریت : 09122777640 - کارشناس فروش : 09108833603